_IMG_"Brak
Aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne: silny wiatr

Zjawisko: Silny wiatr. Stopień zagrożenia:    2. Obszar: Dotyczy powiatów: aleksandrowski, bydgoski, Bydgoszcz, golubsko – dobrzyński, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, Toruń, toruński, Włocławek, włocławski, żniński. Ważność:  Od godz. 12:00 dnia 30.09.2019 r. do godz. […]

_IMG_"Brak
Aktualności

Program ?Czyste Powietrze?

Drodzy Mieszkańcy! Gmina Włocławek podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  w zakresie wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze”. Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych […]

_IMG_"Brak
Aktualności

Śp. Marek Zajdel

  Śp. Marek Zajdel 1960 – 2019 Mieszkańcy, Wójt Gminy Włocławek wraz z Pracownikami, Przewodniczący Rady Gminy Włocławek wraz z Radnymi oraz Sołtysi sołectw w Gminie Włocławek z głębokim smutkiem i żalem przyjęli wiadomość o […]

_IMG_"Brak
Aktualności

Ogłoszenie konkursu rewitalizacja 7/2019

Ogłoszenie o konkursie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (dalej: LGD). informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata […]