_IMG_"Brak
Aktualności

105 Urodziny Pani Władysławy Szebskiej

29 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej w Warząchewce Polskiej odbyła się uroczystość Jubileuszu 105 urodzin Pani Władysławy Szebskiej. Pani Władysława jest mieszkanką wsi Pińczata w Gminie Włocławek. Jubilatka urodziła się 29 maja 1913 r. […]

_IMG_"Brak
Aktualności

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18 Regionalnego Programu […]

_IMG_"Brak
Aktualności

Ćwiczenia ?LAS 2018?

W dniu 22 maja na terenie nadleśnictwa Włocławek, leśnictwa Dąb, miejscowości Dąb Polski  gmina Włocławek odbyły się manewry  „LAS 2018”. Organizatorem ćwiczeń było PSP Włocławek, Nadleśnictwo Włocławek i gmina Włocławek. Tematem ćwiczeń było doskonalenie współdziałania […]